Marker Overview
NameB10_5167081
Marker TypeSNP
Accessionn/a
OrganismArachis spp. (multiple peanut species)
Source DescriptionGenomic DNA
Genetic Map(s)
TT_Tifrunner_x_GT-C20_c [CMap] linkage group: TT_Tifrunner_x_GT-C20_c-A10 [CMap]
Publication(s)Primary: Agarwal, Clevenger et al., 2018a
Sequence length405bp
Sequence
>B10_5167081 ID=B10_5167081|Name=B10_5167081|organism=Arachis spp.|type=SNP
CAACCATATACGCCACATACTCAAACTCAGCTCGTCTGAGATATGGCCAAATCTGCTCTGGCAGCCGTCTCATCAAATTC
CGTCTGGTACGCAAGATTCGAGTCGCATACCAAACGAAAACAACAAATAAAAAAAAAAGACGGTGAACACATTAAATAAC
AAATTCACTTTTTATTAATTACAACAAAATAAACAACAAT[G/A]ATAAAAATGTACCACTCGATCAAGTCTGCCAGTAA
TATGCTCAGCATGATCCAATCTATAAAGTATATCTTCGTAACCCAATAACTGCTGCTCCATCTAACCACACTCTAGTAAA
ATAAAATAACATATACTGAAATGAGTTCCTTTCACGTTAGCTAAATTCTTAAAAAACANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNN
Marker Positions
NameB10_5167081
Physical position(s)
Assembly version Chromosome Start End View Position
arahy.Tifrunner.gnm1 arahy.Arahy.20 5324432 5324805 [GBrowse]
Map Position(s)
map: TT_Tifrunner_x_GT-C20_clinkage group: TT_Tifrunner_x_GT-C20_c-A10position: 98.67cM [CMap]